Đại Tín Spa – Hoàn thiện phòng xông hơi khô nhà Anh Tuân – Bắc Giang

A – THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án :                                     Phòng xông hơi khô
Thiết kế và thi công :              Đại Tín Spa
Khách hàng :                           Anh Tuân
Địa chỉ khách hàng :               Sơn Động – Bắc Giang

B – THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phòng xông hơi khô

– Gỗ thông có mắt Phần Lan
– Kích thước phòng khô: 1500 x 2000 x 2100 mm
– Bộ phụ kiện xô, gáo, đá, đèn chống nổ, đồng hồ cát, đồng hồ ẩm kế
– Máy xông hơi khô Harvia Vega BC60E. Link sản phẩm: https://daitinspa.com/may-xong-hoi-harvia-vega-bc60e/

 

Tin Liên Quan